2021-07-28

Öppet 13-16

2021-08-01

Öppet 13-16

2021-08-04

Öppet 13-16

2021-08-08

Öppet 13-16

2021-08-11

Öppet 13-16

2021-08-15

Öppet 13-16

 

MUSEERNA 


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se