2016-09-25

Öppet 13-16

2016-09-28

Öppet 13-16

2016-10-02

Öppet 13-16

2016-10-05

Öppet 13-16

2016-10-09

Öppet 13-16

2016-10-12

Öppet 13-16

 

MUSEERNA


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se