2017-04-26

Öppet 13-16

2017-04-30

Öppet 13-16

2017-05-01

Öppet 13-16

2017-05-03

Öppet 13-16

2017-05-07

Öppet 13-16

2017-05-10

Öppet 13-16

 

MUSEERNA


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se