2021-09-26

Öppet 13-16

2021-09-29

Öppet 13-16

2021-10-03

Öppet 13-16

2021-10-06

Öppet 13-16

2021-10-10

Öppet 13-16

2021-10-13

Öppet 13-16

 

Hovbeslagsmuseet

 

HUR HITTAR MAN HIT? Smedjevägen 2C, Alnarp

NÄR ÄR DET ÖPPET? Museet öppnas efter överenskommelse.

VAD KOSTAR DET?
Fri entré.
Grupper kan mot avgift få visning under hela året.

VAD VISAS?
Här visas en nästan orörd 1870-talsmiljö, där hovslagare utbildats till in på 1950-talet

 
H. Torssons målning av hovbeslagsskolan, 1936
 
     
  Smedjan med stengolv, sex ässjor och tolv städ. Här visas hästskor från medeltiden till 1900-talets mitt. En är upphittad efter slaget i Lund 1676 och två har suttit på en Clysdalehingst på Trolleberg, som importerades från Skottland 1913.  


Monter i skostallet (bild höger). Ovandelen av en utställningsmonter från Alnarp med undervisningsmaterial för hovslagarskolor, som visades vid lantbruks- och slöjdutställningen i Helsingborg 1903. Den belönades med guldmedalj.  

 

 

 

  HUR KOM MUSEET TILL?
Den första kursen vid Alnarps hovbeslagsskola hölls 1863 och den sista 1954. Från 1877 bedrevs undervisningen i en byggnad ritad av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall. I mitten av 1960-talet beslutades att skostallet och smedjan skulle bli museum. Efter en omfattande upprustning återinvigdes museet 1996
 

 

Gavelnock med hästsko, tång och hammare jubskrift sid 25 kommer inom kort

  HOVSLAGARUTBILDNINGEN PÅ ALNARP
Veterinären Olof Pehrsson Bendz tog initiativ till hovslagarutbildningen på Alnarp, som startade 1863. Han stod i ledningen för denna utbildning fram till sin död 1901, vid nära 70 års ålder. Han var även en av grundarna av Hvilans folkhögskola i Åkarp 1868.
 

Instruktionssmeden P. O. Nilsson, utbildad i Berlin och Dresden, med elever framför dåvarande smedjan och skostallet 1872. Innan dessa lokaler tagits i bruk tre år tidigare höll man till i gårdssmedjan.
 
 

 
Kursavslutning för hovslagare 1879. Två år tidigare hade den nya skolbyggnaden, ritad av Helgo Zettervall, tagits i bruk. I mitten t. v. står föreståndaren Olof Pehrson Bendz och t. h. instruktionssmeden P. O. Nilsson.
  En militär hovslagarutbildning pågick här åren 1875-1912. Här en kurs från omkring 1890 med lärarna Bendz t. v. och Nilsson t. h. Den senare avled 1897 och efterträddes då av Gustav Björklund, som senare blev fabrikör i Åkarp 1911.  
    Birger Hedelin ledde verksamheten åren 1904-1938. Han efterträdde Arvid Bergman, som kallats till slakthuschef i Malmö. Hedelin var framgångsrik hästkirurg, från 1910 i en nyuppförd operationshall, en del av dagens vagnsmuseum. - Teckning av Knut Anerud, kallad Lloyd.
  Frans Ljunggren, skolans siste instruktionssmed, här tillsammans med elever i smedjan 1944. Tio år senare gavs den sista kursen, då kallad hovbeslag och maskinreparation  

 

 


 

Elever i skostallet tillsammans med Frans Ljunggren 1944.

Mer om hovslagarutbildningen på Alnarp kan läsas i Skånsk hästhistoria, Skånes Hembygdsförbund Årsbok 2007, www.skaneshembygds-forbund.se

   

           

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se